Profoto Flashtube for StickLight (101573)

Profoto Flashtube for StickLight (101573)

Price excl. tax: £408.00
Price inc. tax: £489.60
Weight: 0.100 Kgs
Code: 101573

Profoto Flashtube for StickLight (101573)

Uncoated flash tube for StickLight.

 Not in stock – ETA 2-3 weeks

Quantity:
Scroll To Top